De ce "Algoritmul lui Lee"? Pentru că avem nevoie! Prezentarea algoritmului lui Lee elevilor de clasa a X-a reprezintă un tur de forţă: câteva ore în care povesteşti, desenezi, explici, implementezi, iar explici, iar desenezi, urmăreşti pas cu pas implementarea pe desen, pe reprezentare, justifici, ş.a.m.d. Tablele se termină, oricum reprezentarea grafică necesită prea multă imaginaţie pentru a fi atractivă, iar analogiile de tipul "se propagă precum o picătură de cerneală pe o bucată de sugativă" nu mai sunt atât de relevante pentru generaţia care scrie cu pixul. Soft-ul nostru îşi propune să ofere un suport pentru abordarea didactică a acestei teme. Utilizăm ca fundal binecunoscuta problema a şoarecelui în labirint, ceea ce ne oferă concreteţe şi suport vizual extrem de atractiv. Pentru că, odată modul de funcţionare a acestui algoritm înţeles, cu utilitatea cozii bine justificată, aplicaţiile care se bazează pe algoritmul lui Lee devin "toate la fel". Şi poate mai important decât tema dată este faptul că prin modul în care prezentăm algoritmul lui Lee încercăm să oferim un model de abordare a problemelor de informatică: enunţarea problemei, aplicarea pe un exemplu, reprezentarea informaţiilor, descrierea paşilor algoritmului, abia apoi implementarea. Adică este cale lungă de la enunţ până la "#include"! Construim cunoaşterea pas cu pas, trecând succesiv prin treptele taxonomiei lui Bloom: cunoaştere, înţelegere, aplicare, analiză, sinteză, evaluare.