top of page

Problema labirintului

Într-un labirint se află un şoricel şi o bucată de caşcaval. Şoricelul doreşte să ajungă la caşcaval efectuând un număr minim de paşi. La un pas şoricelul se poate deplasa în una dintre poziţiile învecinate (sus, jos, stânga, dreapta), evident dacă acolo este culoar de trecere.

Cerinţă

Determinaţi numărul minim de poziţii pe care şoricelul trebuie să le parcurgă pentru a ajunge la caşcaval.

Rezolvare

Vom reprezenta labirintul ca o matrice L cu n linii şi m coloane, în care marcăm cu 0 culoarele şi cu -1 pereţii labirintului.

int n, m;
int L[DMAX][DMAX];

bottom of page